Školka bruslení

Základní informace

rozsah kurzu

září 2017 – březen 2018 (zpravidla 2 hodiny v týdnu)

věk dítěte

4 – 8 let (ročníky 2013 – 2009)

povinné vybavení

brusle, rukavice, helma (nejlépe hokejová s mřížkou)

cena kurzu

2000 Kč

Registrační údaje dítěte

Pokud již Vaše dítě navštěvovalo naši školku bruslení v předchozích letech, je možné načíst údaje po zadání rodného čísla dítěte:

/
Načíst údaje

Fotografie průkazového formátuZákonný zástupce

Údaje o platbě

číslo účtu

164 565 200 / 0300

v. s.

rodné číslo dítěte

částka

2000 Kč

Upozornění

Souhlasím s tím, aby HK Kroměříž o. s. (dále jen HK) zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v HK. Dále souhlasím s tím, že HK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.). Údaje je HK oprávněn zpracovávat a evidovat i po skončení členství v HK.
Pokud nebude dítě dostatečně vybaveno výstrojí (helma s mřížkou, rukavice apod.), nese zodpovědnost za jeho zranění zákonný zástupce.
Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zák. č. 101/2000 Sb.

Odeslat
Město Kroměříž